Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) - Tišnov

Ke dni 13.09.2017 nabízí Město Tišnov (00282707, Tišnov) volné pracovní místo na pozici Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) (Referent/-ka odboru sociálních věcí (sociálně - právní ochrana dětí)) v obci Tišnov (okres Brno-venkov). Nabídnutá (minimální) mzda za Plný úvazek pracovní úvazek (Jednosměnný provoz) je 1 Kč hrubého. Tato nabídka volného pracovního místa byla na našem serveru naposledy aktualizována: Středa, 13.09.2017 01:49:47.

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice:
Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
Rozšířený popis:
Referent/-ka odboru sociálních věcí (sociálně - právní ochrana dětí)
Úvazek:
Plný úvazek úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Nástup dne:
01.11.2017
Mzda:
1 Kč
Poznámka k volnému místu:
MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru sociálních věcí (pracovník sociálně - právní ochrany dětí: 0,5 úvazek náhradní rodinná péče; 0,5 úvazek obecný výkon sociálně - právní ochrany dětí) Náplň práce: I. OBECNÝ VÝKON SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Přijímání oznámení o ohrožených dětech od fyzických a právnických osob, provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny, hodnocení situace dítěte, stanovení individuálního plánu ochrany dítěte, výkon dohledu nad realizací opatření stanovených správ. orgánem či soudem, zajišťování práv dětí (zejména výkon úkonů opatrovnictví ve věci soudních řízení péče o nezletilé, účast na úkonech orgánů činných v trestním řízení), podávání návrhů a podnětů soudu ve věcech péče o nezletilé, poradenství a zprostředkování odborné pomoci dětem, rodičům, osobám pečujícím (především ve věcech sporů v péči o nezletilé, řešení kriz. život. situací rodin ve vztahové, finanční, bytové oblasti), vedení a správa spisové dokumentace, poskytování zpráv a sdílení informací směrem k oprávněným subjektům, výkon dožádání jiných oprávněných orgánů, výkon služby pohotovosti orgánu sociálně - právní ochrany dětí mimo pracovní dobu dle rozpisu služeb. II. SPECIALIZOVANÝ VÝKON SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Vyhledávání dětí a rodičů vhodných pro náhrad. rodin. péči (pěstoun. péče, pěstoun. péče na přechodnou dobu, osvojení, péče jiné fyzické osoby než rodiče, osobní péče poručníka), zpracování dokumentace žadatelů a dětí pro účely náhrad. rodin. péče směrem ke Kraj. úřadu Jihomoravského kraje, provádění šetření, poradenství a doprovázení náhrad. rodin (především pěstoun. rodin), organizace vzdělávání pro pěstouny a osobní poručníky. Požadavky: Svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost s ohledem na dosažené vzdělání v sociální oblasti dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., znalost zákonů č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí; č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Část druhá, Rodinné právo; č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, znalost vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí, znalost směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně -právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče, pokročilá orientace v zákonech č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, č. 500/2004 Sb., správní řád; č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních; č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; č. 117/1995 Sb., o státní sociální podoře; č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu; č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů; č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád); č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, pokročilé znalosti z oblasti teorií a metod soc. práce s rodinou, systému soc. zabezpečení s důrazem na pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podporu, základní znalosti z oblasti soc. a vývojové psychologie, zkušenost s doprovázením pěstounských rodin, znalost práce na PC, morální bezúhonnost, ŘP sk. B a kompetence aktivně řídit osobní automobil, komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita a schopnost jednat s 

Požadavky na uchazeče o práci

Vzdělání:
Minimálně Vyšší odborné
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

 

Kontaktní údaje

Reference:
13294950757, ( Úřad práce Tišnov )
Zaměstnavatel:
Město Tišnov
Místo výkonu práce:
Město Tišnov - 1, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov 1
Kontaktní osoba:
Bc. Libuše Suchánková, personalistka +420 549 439 718