Ostatní řídící pracovníci v oblasti kultury a zábavy - Cheb

Ke dni 14.05.2019 nabízí Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje (00369021, Cheb) volné pracovní místo na pozici Ostatní řídící pracovníci v oblasti kultury a zábavy (Ředitel/ka příspěvkové organizace) v obci Cheb (okres Cheb). Nabídnutá (minimální) mzda za Plný úvazek pracovní úvazek (Pružná pracovní doba) je 35691 Kč hrubého. Tato nabídka volného pracovního místa byla na našem serveru naposledy aktualizována: 14.05.2019.

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice:
Ostatní řídící pracovníci v oblasti kultury a zábavy
Rozšířený popis:
Ředitel/ka příspěvkové organizace
Úvazek:
Plný úvazek
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Nástup dne:
01.10.2019
Mzda:
35 691 Kč
Poznámka k volnému místu:
Charakteristika vykonávané činnosti: - řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace. Předpoklady: - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - trestní bezúhonnost - znalost českého jazyka. Požadavky na uchazeče: - znalost právní problematiky v oblasti řízení a hospodaření příspěvkové organizace - dobrá orientace v problematice muzeí a galerií - znalost právních norem pro správu veřejných sbírek ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zásad ochrany movitého kulturního dědictví - velmi dobré organizační a řídící schopnosti - komunikační a organizační schopnosti - samostatnost, časová flexibilita - dobrá znalost práce s PC - ŘP sk. B – aktivní řidič/ka - občanská a morální bezúhonnost. Výhodou: - praxe v řídící funkci/ve vedoucí pozici - zkušenost v oblasti kultury - schopnost realizace investičních akcí - aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost - orientace v oblasti dotační politiky státu, EU a dalších subjektů - znalost světového jazyka na komunikační úrovni - schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem. Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: - přesné označení výběrového řízení - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka - telefonní a e-mailové spojení uchazeče - datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: - strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“) - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971 - osvědčení dle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. dokládající skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení), uchazeč předloží nejpozději dnem nástupu do funkce - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971 - výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) - souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění - návrh střednědobé koncepce řízení a rozvoje organizace v rozsahu 6 normostran formátu A4 musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 1. popis současného stavu a činnosti organizace 2. vyhodnocení činnosti v předchozím období (slabé a silné stránky) 3. vize a cíle pro období 2020 - 2025 - jednotlivé programové linie (např. vědeckovýzkumná a badatelská činnost, kulturní, výchovná a společenská činnost pro veřejnost) - technickoprovozní záležitosti - marketing organiza 

Požadavky na uchazeče o práci

Vzdělání:
Minimálně Vysokoškolské
Dovednosti:
Práce s PC - dobrá znalost práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B - aktivní řidič/ka
Jazykové znalosti:
Čeština - Aktivní (znalost českého jazyka)

 

Kontaktní údaje

Reference:
16225710794 (Úřad práce Cheb)
Zaměstnavatel:
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Místo výkonu práce:
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, 350 02 Cheb 2
Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu +420 736 650 073